Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Co to jest Ekonomia Społeczna?

Jest wiele sposobów określenia tej specyficznej działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne. Bywa ona nazywana gospodarką społeczną, a także przedsiębiorczością społeczną, a w literaturze – ekonomią solidarności.

Pod szyldem ekonomii społecznej kryją się różne instytucje, które łączy to, że po pierwsze – prowadzą działalność gospodarczą, po drugie – wypracowany zysk inwestują w cele społeczne, przeznaczają na potrzeby swoich członków lub społeczności, w których działają. Instytucje i organizacje tworzą sektor ekonomii społecznej wtedy, gdy w jakikolwiek sposób działają w sferze gospodarczej. Zamiarem przedsiębiorstw społecznych nie jest maksymalizacja lub zwiększenie dochodu udziałowców czy też właścicieli.

Przedsiębiorstwa społeczne
Poniżej znajdują się kryteria idealnego przedsiębiorstwa społecznego. Od przedsięwzięć zaliczanych do tego sektora nie wymaga się oczywiście spełnienia wszystkich kryteriów, lecz większości z nich.

Kryteria ekonomiczne:

 • prowadzenie w sposób względnie ciągły, regularny działalności w oparciu o instrumenty ekonomiczne;
 • niezależność, suwerenność instytucji w stosunku do instytucji publicznych;
 • ponoszenie ryzyka ekonomicznego;
 • istnienie choćby nielicznego płatnego personelu.

Kryteria społeczne:

 • wyraźna orientacja na społecznie użyteczny cel przedsięwzięcia;
 • oddolny, obywatelski charakter inicjatywy;
 • specyficzny, możliwie demokratyczny system zarządzania;
 • możliwie wspólnotowy charakter działania;
 • ograniczona dystrybucja zysków.

Jak ekonomia społeczna działa w praktyce?

Możliwe obszary działań przedsiębiorstw społecznych:

 • integracja społeczna i aktywność na rynku pracy;
 • dostarczanie usług publicznych:
  • usługi społeczne (usługi edukacyjne, socjalne, opiekuńcze, działania w obszarze szeroko rozumianej służby zdrowia);
  • usługi technicznie (np. utrzymywania zieleni miejskiej i innych prac porządkowych związanych z mieniem publicznym);
 • usługi o charakterze wzajemnym (przedsięwzięcia działające w obszarze rynku i konkurencyjne właśnie ze względu na swój wzajemnościowy charakter, np. ubezpieczenia wzajemne, usługi zdrowotno-opiekuńcze, spółdzielnie telefoniczne, systemy barterowe);
 • usługi na otwartym rynku;
 • dostarczanie dóbr publicznych i rozwój wspólnot lokalnych;
 • działalność handlowa i produkcyjna;

Więcej szczegółów, dotyczących ekonomii społecznej, znajdziesz tutaj: www.ekonomiaspoleczna.pl.

Źródło: www.ekonomiaspoleczna.pl

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich oraz ze środków narodowego banku polskiego
NBP
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna