Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Zgłoszenia

Aby zgłosić Szkołę do udziału w projekcie, należy wypełnić formularz, który jest dostępny online. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 20 października 2014 roku.
W projekcie może wziąć udział 10 szkół ponadpodstawowych z województwa pomorskiego.

Kolejnym krokiem jest wypełnienie i dostarczenie do siedziby organizatora wypełnionych kart zgłoszenia uczniów.

formularz_zgloszeniowy_dla_ucznia (.doc)
formularz_zgloszeniowy_dla_ucznia (.pdf)

Jeśli uczeń jest niepełnoletni, zgodę na jego udział w projekcie muszą wyrazić rodzice lub opiekunowie:

zgoda (.doc)
zgoda (.pdf)

Na karty zgłoszenia uczniów Organizator czeka do dnia 27 października 2014 roku, a 31 października 2014 roku na stronie Projektu pojawi się lista szkół, które wezmą udział w projekcie.

Od dnia ogłoszenia wyników Szkoła ma 7 dni  na potwierdzenie swojego udziału w Projekcie. W przypadku rezygnacji Szkoły po 7 listopada 2014 roku, Szkoła jest zobowiązana do pokrycia kosztów administracyjnych związanych z rekrutacją (tj. 200 złotych wpłaconych na konto Organizatora).

 

Przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!

Dane Nauczyciela

Dane szkoły

Oświadczam, że podane dane są prawdziwe. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu projektu "Ekonomia Solidarności" i wyrażeniem zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych przez organizatora – Fundację Centrum Solidarności, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich oraz ze środków narodowego banku polskiego
NBP
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna