Zaloguj się

I w pełni korzystaj ze strony Ekonomii Solidarności!

Hasło:

Zapamiętaj mnie

» Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj

Informacje

Szkolenie trenerskie skierowane jest do 20 członków organizacji pozarządowych lub osób pracujących z dziećmi/młodzieżą z województwa pomorskiego.

Cele szkolenia trenerskiego:

 • zwiększenie wiedzy o ekonomii społecznej;
 • kształcenie kadr ekonomii społecznej;
 • wyszkolenie nowych i przyszłych liderów ekonomii społecznej;
 • promowanie dobrych praktyk w obszarze przedsiębiorczości społecznej;
 • wyłonienie osób, które przeprowadzą zajęcia z ekonomii społecznej w szkołach ponadpodstawowych w ramach drugiego etapu projektu.

Program szkolenia obejmie:

 • trzy weekendowe zjazdy szkoleniowe – szczegółowy plan zajęć znajduje się tutaj: PROGRAM SZKOLENIA.
 • wizytę studyjną w działających podmiotach ekonomii społecznej;
 • tworzenie wirtualnych przedsiębiorstw społecznych.

Uczestnicy tej części projektu przeprowadzą również spotkanie informacyjne i promujące przedsiębiorczość społeczną w organizacjach i środowiskach, w których działają na co dzień. Spośród uczestników kadra szkoleniowa wybierze dziesięć najlepszych osób, które poprowadzą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych.

Kto może wziąć udział w szkoleniu:

 • pracownik, wolontariusz lub członek organizacji pozarządowej bądź osoba pracująca z dziećmi/młodzieżą z województwa pomorskiego;
 • osoba pełnoletnia.

Aby zgłosić chęć udziału w projekcie, należy do dnia 29 września 2014 roku przesłać do organizatora wypełniony FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | TRENER (.pdf) / FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY | TRENER (.doc) pocztą tradycyjną (decyduje data dotarcia do siedziby Organizatora):

Fundacja Centrum Solidarności
ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

z dopiskiem EKONOMIA SOLIDARNOŚCI

bądź elektroniczną:

kontakt@ekonomiasolidarnosci.pl.

(przesłanie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu)

Ogłoszenie wyników zostanie umieszczone na stronie 1 października 2014 roku.

Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie podczas trwania szkolenia.

Udział w  projekcie jest bezpłatny.

Zajęcia edukacyjne w szkołach:

Osoby wybrane przez kadrę szkoleniową poprowadzą zajęcia w szkołach ponadpodstawowych (30h). Między Organizatorem a Trenerem zostanie podpisana umowa cywilno-prawna, w ramach której Trener otrzyma wynagrodzenie za prowadzenie zajęć w szkołach.

Przebieg programu edukacyjnego w szkołach:

 • cztery zjazdy warsztatowe w trakcie semestru zimowego;
 • wizyta studyjna w trakcie ferii zimowych;
 • sześć zjazdów warsztatowych w trakcie semestru letniego;
 • tworzenie wirtualnych podmiotów ekonomii społecznej;
 • finał Projektu w Gdańsku w czerwcu 2015 roku.

Najlepsze pomysły na wirtualne przedsiębiorstwo społeczne zostaną nagrodzone. Finał tej części projektu, wraz z wręczeniem nagród, odbędzie się w czerwcu w sali BHP w Gdańsku, w obecności wszystkich uczestników projektu i przedstawicieli mediów.

Korzyści z udziału w projekcie:

 • podniesienie kwalifikacji i wiedzy z zakresu przedsiębiorczości społecznej;
 • zdobycie umiejętności trenerskich;
 • możliwość prowadzenia odpłatnych zajęć dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
 • otrzymanie certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!
(wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją regulaminu)

 

organizator:
projekt dofinansowany ze środków programu operacyjnego fundusz inicjatyw obywatelskich oraz ze środków narodowego banku polskiego
NBP
projekt: bangbangdesign.pl | dev: fry.li
Czym jest ekonomia społeczna